Technologie dla przemysłu

Profile działalności firmy:

Piece przemysłowe

Wykonujemy wymurówki ogniotrwałe większości typów pieców i reaktorów występujących na rynku. Pracujemy w oparciu o technologie krajowych i światowych liderów branży. Obsługujemy m.in.: spalarnie odpadów, przemysł przetwórstwa aluminium i cynku, energetykę zawodową i lokalne ciepłownie.


Wykładziny trudnościeralne i chemoodporne

Specjalizujemy się w wykonastwie specjalistycznych, ceramicznych wykładzin przemysłowych w miejscach szczególnie narażonych na agresywne i niszczące środowisko. Wieloletnie doświadczenie i współpraca z dostawcami światowych klasy rozwiązań tj.: Kallenborn, Densit, Belzona, Kraj, pozwala nam na podejmowanie najtrudniejszych wyzwań. Wykonane przez nas systemy ochrony instalacji przemysłowych pracują w przemyśle przetwórstwa surowców, energetyce, zakładach koksochemicznych, instalacjach odsiarczania spalin.


Konstrukcje stalowe

Nasze warsztaty mogą wykonać elementy o wadze do 5 ton każdy zarówno ze stali węglowych jak i stopowych. Grubość obrabianych i kształtowanych blach mieści się w zakresie od 1 do 32 mm. Wykonujemy m.in.: kolana, rozdzielacze i kanały spalin.


Prace projektowe i doradcze

Wykonujemy usługi w obrębie szeroko rozumianego know-how w zakresie wykładzin ogniotrwałych i trudnościeralnych.