Technologie dla przemysłu

Realizacje

TAURON SERWIS Sp. z o.o.

Dostawa kompletnego systemu wykładziny ceramicznej mis komór pirytowych wraz z konstrukcją i termoizolacją dla 15 młynów węglowych w Elektrowni Jaworzno III w Jaworznie

Rok realizacji 2016-2017

TAURON WYTWARZANIE S.A./JAWIREM P.P.U.H

Wykładzina trudnościeralna w pyłoprzewodach węglowych bloku nr 4 i 6 w Elektrowni Jaworzno III w Jaworznie. Łączna masa zainstalowanego wyłożenia 59 ton.

Rok realizacji 2014-2015

TOYOTA MOTOR INDUSTRIES POLAND Sp. z o.o.

Kompletne wyłożenie ogniotrwałe dwóch pieców topielnych aluminium w zakładzie w Jelczu-Laskowicach. Masa zainstalowanego wyłożenia ok. 30 ton.

Rok realizacji 2014-2015

ZAKŁAD GÓRNICZO-HUTNICZY "BOLESŁAW" S.A.

Remont wyłożenia ogniotrwałego w piecu fluidyzacyjnym nr 2 wraz z remontem stalowej nakrywy pieca. Masa zainstalowanego wyłożenia 80 ton.

Rok realizacji 2016


Remont wyłożenia ogniotrwałego w piecu fluidyzacyjnym nr 1 blendy cynkowej. Masa zainstalowanego wyłożenia ok. 10 ton.

Rok realizacji 2016


Remont wyłożenia w kanale gorącego dmuchu par SO3 na linii produkcji kwasu siarkowego. Masa wyłożenia 12 ton.

Rok realizacji 2015-2016

WPE WEAR PROTECTION ENGINEERING GmbH

Wykonanie konstrukcji stalowej wraz z trudnościeralnym wyłożeniem ceramicznym systemu rurociągów przerzutu zendry walcowniczej dla inwestycji w miejscowości Fukuoka w Japonii

Łączna długość systemu 5,5 km

JSW KOKS S.A.

Remont wykładziny zbiornika koksu nad stanowiskiem przesiewacza na terenie Koksowni "Przyjaźń" w Dąbrowie Górniczej Objętość zbiornika ok. 500m3

Rok realizacji 2016

FUREL Sp. z o.o.

Projekt i budowa wykładziny ceramicznej do reaktora do termicznego przetwarzania odpadów dla firmy Furel Sp. z o.o. w Kostrzycy Masa zainstalowanego wyłożenia 75 ton.

Rok realizacji 2016

PRODIGO RECYCLING Sp. z o.o.

Remont pieca do topienia aluminium o pojemności 8 ton na terenie odlewni we Wrocławiu.

Rok realizacji 2017

EKOMYST Sp. z o.o.

Budowa wyłożenia ogniotrwałego pieca obrotowego do topienia aluminium w zakładzie we Wrześni. Masa wyłożenia 15 ton.

Rok realizacji 2015

BACUTIL Sp. J.

Budowa wyłożenia ogniotrwałego pieca obrotowy wraz ze stacjonarnym reaktorem do zgazowania odpadów zwierzęcych w zakładzie w Puławach. Masa wyłożenia 52 tony.

Rok realizacji 2015

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AMBA" Sp. z o.o.

Wykonanie wyłożenia ogniotrwałego w komorze obrotowej kotłowni przy zakładzie utylizacyjnym w Radzanowie Masa wyłożenia 17 ton.

Rok realizacji 2016

Referencje

Szpital Nowa Sól
Pobierz plik

BACUTIL
Pobierz plik

Galeria